Weite Volkskultur | Širok pojem ljudske kulture

KIKK OFF za kulturo #27: Ende März enthüllt die ÖVP ihre neue Kampagne. Auf den Plakaten schleppen Männer in Tracht einen Maibaum. „Tradition statt Multikulti“, so beschreibt die Volkspartei nun unter anderem die „Leit-Kultur“.
Schlagwörter wie „Tradition“ und „Brauchtum“ hört man in den öffentlichen Diskursen rund um die sogenannte „Volkskultur“ immer wieder. 2023 war dies in Kärnten/Koroška besonders aktuell, schließlich beging man das Jahr der Volkskultur. Doch zwischen Volkskultur, wie man sie an den Universitäten und in den Kulturinitiativen versteht, und "Leit-Kultur", wie sie die ÖVP mittels „Integration durch Anpassung“ propagiert, tut sich ein Graben auf.

Episode 27: Weite Volkskultur
Sonntag, 7.04.2024

Ende März enthüllt die ÖVP ihre neue Kampagne. Auf den Plakaten schleppen Männer in Tracht einen Maibaum. „Tradition statt Multikulti“, so beschreibt die Volkspartei nun unter anderem die „Leit-Kultur“.
Schlagwörter wie „Tradition“ und „Brauchtum“ hört man in den öffentlichen Diskursen rund um die sogenannte „Volkskultur“ immer wieder. 2023 war dies in Kärnten/Koroška besonders aktuell, schließlich beging man das Jahr der Volkskultur. Doch zwischen Volkskultur, wie man sie an den Universitäten und in den Kulturinitiativen versteht, und "Leit-Kultur", wie sie die ÖVP mittels „Integration durch Anpassung“ propagiert, tut sich ein Graben auf.

 

KIKK OFF za kulturo
Die kulturpolitische Radiosendung der IG KiKK

Jeden ersten Sonntag im Monat um 19:30 Uhr auf Radio Agora 105|5

Epizoda 27: Širok pojem ljudske kulture
Nedelja, 07.04.2024

Konec marca je ÖVP predstavila svojo novo kampanjo. Na plakatih moški v nošah vlačijo mlaj v desni kot slike. "Tradicija namesto multikulti", tako ljudska stranka zdaj med drugim opisuje svojo "lajt-kulturo". Torej kulturo, ki naj bi bila vodilna ter ljudska.
Gesla, kot sta "tradicija" in "šega", lahko vedno znova slišimo v javnem diskurzu v zvezi s tako imenovano "ljudsko kulturo". Ta tema je bila na Koroškem še posebej aktualno leta 2023, ob priliki leta ljudske kulture. Vendar pa očitno obstaja velika razlika med "ljudsko kulturo", kot jo razumejo univerze in kulturne inicative, in "lajt-kulturo", kot jo propagira ÖVP s strategijami kot "integracija preko prilagajanja".

 

KIKK OFF za kulturo
Kulturno-politična radijska oddaja IG KiKK

Vsako prvo nedeljo v mesecu, ob 19:30 uri na Radiu Agora 105|5

Slika | Bild: Singer Sargent - Studies of Peasants with Wheelbarrows [verso], 1870-1872
Public Domain - Courtesy National Gallery of Art, Washington